افزودن منوی جدید به پیشخوان وردپرس - زندگی با صفر و یک